การซ่อมแซม Software

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับ Software ที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุ และปัจจัยหลายอย่าง ทางศูนย์จะทำการวิเคราะห์โดยการสังเกตุ และทดสอบ เพื่อค้นหาปัจจัยทั้งหมดโดยรวม จากนั้นค่อยๆ ขจัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง เหลือเพียงแต่ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด