การให้คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษา

หลังจากที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ทางศูนย์จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษาเครื่องด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา อีกทั้งยังเป็นการให้ลูกค้าได้ใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากอุปกรณ์ที่เลือกใช้